آیین نامه ها

دانلود فایل ضمیمه
آیین_نامه_آموزشی_سال_93_5013
اندازه فایل : 3.8 MB
آئین_تامه_پذیرش_بدون_آزمون_در_مقطع_ارشد_4664
اندازه فایل : 280.6 KB
آیین_نامه_میهمانی_و_انتقال_دانشجویان_2619
اندازه فایل : 534.4 KB
آیین_نامه__شرکت_دارندگان_مدرک_معادل__1438_2618
اندازه فایل : 1.3 MB
آیین_نامه_انتقال_دانشجویان_شاهد__1876_2617
اندازه فایل : 104.4 KB
آیین_نامه_انضباطی_دانشجویان_2360_2616
اندازه فایل : 264.9 KB
آیین_نامه_آموزشی_ورودی_91_به_بعد_1874_2613
اندازه فایل : 1.1 MB
آیین_نامه__آموزشی_ورودی_قبل_91_1873_2612
اندازه فایل : 494.0 KB