وام دانشجویی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام وام دانشجویی

1- تعهدنامه محضری

2- کپی حکم کارگزینی ضامن همراه با فیش حقوقی

3- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن

4- کپی شناسنامه و کارت دانشجویی درخواست کننده (دانشجو)

5- شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجو

6- فرم های تکمیل شده درخواست وام

  1. ضامن حتماً باید پیمانی یا رسمی باشد.
  2. ضمان رسمی یا پیمانی بازنشسته باید حتماً نامه کسر حقوق از اداره مربوطه داشته باشد.

(ضمناً دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند فقط فرم های تکمیل شده وام را به امور دانشجویی تحویل نمایند)

دانلود فایل ضمیمه
دانلود فرم تعهدنامه برای دریافت وام
اندازه فایل : 603.1 KB
دانلود فرم وام تحصیلی دانشجویان روزانه
اندازه فایل : 615.0 KB
دانلود فرم وام ضروری دانشجویان روزانه
اندازه فایل : 276.2 KB
دانلود فرم وام مسکن دانشجویان روزانه
اندازه فایل : 674.4 KB