شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠
شورای صنفی

1. زهرا کاظمی            زبان و ادبیات انگلیسی

2. نگین کهریزی           زبان و ادبیات انگلیسی

3. فاطمه قریشوندی     زبان و ادبیات انگلیسی

4. الهه مسلمی          ریاضیات و کاربردها

5. مریم مهکی            ریاضیات و کاربردها

6. کوثر درویشی          ریاضیات و کاربردها

7. شمیم فرحناک نیا    زبان و ادبیات انگلیسی

8. پرستو صادقی         ریاضیات و کاربردها

تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 2،4،5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک:kd.lu@yahoo.com

کد پستی: 6841766797