شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠
فرم ها

فرم های مربوط به واحد آموزش، جهت دریافت فایل روی تصویر آن کلیک کنید.

   دانلود : فرم_انصراف_از_تحصیل.pdf           حجم فایل 352 KB
   دانلود : فرم_درخواست__انتقال_توأم_باتغییررشته.pdf           حجم فایل 361 KB
   دانلود : فرم_انصراف_از_تحصیل.pdf           حجم فایل 2861 KB
   دانلود : فرم_تسویه_صندوق_رفاه_دانشجویان.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : فرم_تسویه_حساب.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : درخواست_فراغت_از_تحصیل_دانشجو.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : کاربرگ_درخواست_ثبت_نمره__.PDF           حجم فایل 890 KB
   دانلود : درخواست_تغییر_رشته.PDF           حجم فایل 106 KB
   دانلود : درخواست_انتقال_موقت.PDF           حجم فایل 127 KB
   دانلود : تقاضای_تدریس_ومشخصات_اساتید_حق_التدریس.PDF           حجم فایل 211 KB
   دانلود : طرح_مشکل_آموزشی_مرکز.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : درخواست_شورای_موارد_خاص.PDF           حجم فایل 103 KB
تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 2،4،5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک:kd.lu@yahoo.com

کد پستی: 6841766797