پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته (دوره روزانه) مرکز آموزش عالی کوهدشت


1. زبان وادبیات انگلیسی

2. ریاضیات وکاربردها

 

تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 2،4،5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک: kd.lu@yahoo.com