دوشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٧
نحوه افزایش اعتبار

1- مراجعه به بانک تجارت واقع در خیابان رهبری و واریز حداقل مبلغ 300000 ریال جهت افزایش اعتبارکارت

دانشجویی(کارت تغذیه) به شماره حساب 2725095875 به نام درآمدهای اختصاصی مرکز آموزش عالی

کوهدشت (حداقل مبلغ واریزی باید 300000 ريال، و مبالغ بالاتر باید ضریبی از 100000 ريال باشند)

2- تحویل اصل فیش واریزی به خانم قاسمی پور مسئول اتوماسیون تغذیه جهت ثبت.


تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک: kd.lu@yahoo.com